podporte násprogramgalériablogkontakt
13.4.2020 To, že človek ako jednotlivec dokáže kooperovať s množstvom úplne neznámych ľudí, je podľa Yuvala Noaha Harariho možné najmä vďaka tomu, že dokáže vytvárať príbehy. Príbeh je spôsob, ktorým sa svetu a vlastnému životu snažíme vtláčať zmysel, je to spôsob, ktorým štrukturujeme svoju realitu. Tak, ako naše zmysly a mozog dokážu snímať a usporiadať napr. vizuálne podnety z okolia, uchopiť ich, kategorizovať […]...
CELÝ ČLÁNOK...
1.2.2020 Disneyland tento rok oslávi 65 rokov od svojho založenia. Podivný kalifornský zábavný park je tak trochu utópiou, tak trochu dystópiou. Je stelesnením pokroku aj tradície. Nie je to úplná fikcia, no zároveň ani realita. Ako by bol portálom medzi skutočným a fiktívnym svetom, hybridnou realitou, v ktorej sa hranice oboch svetov strácajú. Odhliadnuc od miery reality a fikcie tohto priestoru, […]...
CELÝ ČLÁNOK...
3.9.2019 Memento mori! Smrť blízkeho človeka je vždy akýmsi “reminderom” našej vlastnej konečnosti, preberie nás zo spánku každodennosti, plného zháňačky, vybavovania, organizovania, plánovania,.. “preberie” nás zo života, znepokojí a nachvíľu odtlačí k aspoň minimálnej reflexii. V prípade prirodzenej smrti tieto uváhy vychádzajú z premisy, že život osebe má zmysel; že je to čas, ktorý sme dostali a je na nás, ako […]...
CELÝ ČLÁNOK...
13.1.2019 Totalitné systémy sa na rozdiel od iných autoritárskych režimov vyznačujú tým, že kontrolujú všetky aspekty ľudského života. Dômyselne cielená propaganda generuje súhlas obyvateľstva s istým unifromným módom správania. Vedie k strate individuálnych nárokov a ambícií. Systematicky likviduje nie len individuálnu identitu, ale i spoločnosť ako takú. Premieňa ju na masovú organizáciu izolovaných jedincov....
CELÝ ČLÁNOK...
22.7.2018 Atmosféra je niečo čo zakúšame skrze našu emocionálnu senzibilitu ako formu vnímania, ktorá spôsobom komplexného a mnohozmyslového vnemu nastane neskutočne rýchlo, a ktorá ľuďom evidentne pomáha prežiť. (P.Zumthor)...
CELÝ ČLÁNOK...
5.7.2018 Dňa 14. júla otvárame priestory novozrekonštruovaného renesančného domu v Banskej Štiavnici. Srdečne pozývame!...
CELÝ ČLÁNOK...
26.6.2018 Spoločnosť ako termín pre populáciu, ktorá obýva suverénne územie sa dnes vyčerpal. Tradičná štruktúra uzavretej spoločnosti postavenej na národnej identite a kultúrnej homogenite, reprezentovaná tradičnými politickými stranami (elitami) sa pod tlakom globalizmu a neoliberalizmu výrazne oslabila, respektíve získala novú sieťovú štruktúru. Vďaka sieti informácií a dostupnosti technológií sme získali celoplanetárny online prehľad - či už ide o perspektívu obyvateľa vyspelého sveta alebo afrického ...
CELÝ ČLÁNOK...
14.4.2018 Poetiku miesta vnímame, cítime, zakúšame ako básnický obraz. Fenomenologicky. Je to sublimácia skutočnosti na pocit prežívaného šťastia, či už zdieľaného alebo vnútorného, ukrytého v pamäti predmetov. Je to spriestornenie času - zakúšanie poetiky priestoru je časom snenia....
CELÝ ČLÁNOK...
26.3.2018 "Moslimský vodca ale hlavne geniálne pochopil, že voľby sa nevyhrávajú na poli ekonomiky, ale na poli hodnôt." (M.H., Podvolenie)...
CELÝ ČLÁNOK...
8.2.2018 “Smútok môže byť záhradou súcitu. Ak otvoríte svoje srdce všetkému, bolesť sa môže stať vaším najväčším spojencom na ceste hľadania lásky a múdrosti.” Rúmí...
CELÝ ČLÁNOK...
odoberať novinky a program :
Nájdete nás
Horná ružová 1,
Banská Štiavnica
Projekt kultúrneho centra Eleuzína podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.