KULTÚRNE CENTRUM v BANSKEJ ŠTIAVNICI
podporte násprogramgalériablogprenájomkontakt
Autorské čítanie : Ziemowit Szczerek - Sivý dym
so 5.9.2020 _16:30
V rámci Malého festivalu poľskej kultúry sa s autorom o jeho ostatnej knižke porozpráva prekladateľ Patrik Oriešek. Maďarsko vedie vojnu proti Rumunsku, Moskva a Petrohrad sú minulosťou, Dunaj sa rozlial do celej Panónskej panvy. Kde to, dopekla, sme? Nad strednou a východnou Európou sa rozprestiera tajomný Sivý dym. Neplatia v ňom fyzikálne zákony, nefunguje v ňom nič z normálneho sveta. Rastúca hmlovina priťahuje pozornosť vedcov, ale aj rôznych dobrodruhov. Jedným z nich je Marcin Szreniawa, vojnový reportér a agent tajnej organizácie, ktorý sa pohybuje po regióne Dymu a viac ako odpovede na pálčivé otázky ho zaujíma permanentné vzrušenie. A ešte drogy. Román poľského reportéra a spisovateľa Ziemowita Szczereka je buď geopolitickým sci-fi, futuristickou tragigroteskou, alebo prognózou vývoja na pár (posledných) rokov v strede Európy. /Pravda/ Vydavateľ: Literárna bašta Vstup je voľný Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Hlavný partner projektu.
podujatie
VIAC...
5.9.2020 _18:30
Beseda: Fenomén Stredná Európa
Stredná Európa. Región, ktorého hranice sa nedajú určiť s presnosťou. Vieme povedať, že sa rozlieha niekde medzi nemeckým a ruským jazykovým a kultúrnym teritóriom. Poľský spisovateľ Witold Gombrowicz píše: „Čím je Poľsko? Je to krajina medzi východom a západom, je krajinou prechodu, miestom kde sa východ a západ vzájomne oslabujú.“ Stredná Európa ako priestor na pomedzí. Čo všetko možno obsiahnuť pod týmto pojmom? Akú má identitu? Či je skôr na mieste hovoriť o zápase o identitu? O histórii, kultúre a duši tohto nejednoznačného a nesamozrejmého geopolitického priestoru sa porozprávame s našimi hosťami Jacekom Purchlom, Ziemowitom Szczerekom a Andrzejom Jagodzińskim. Podujatie je súčasťou Malého festivalu poľskej kultúry. vstup je voľný Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Hlavný partner projektu.
18.9.2020 _20:00
https://soundcloud.com/user-311844290 ConTRIOlogy.. akordeon, cimbál, spev.. Prezentuje sa ako klasická súčasná hudba, ale často s inšpiráciami jazzu, ľudovej hudby a improvizácie.. Hrajú skladby Petra Grahama, Gustáva Bernarda, Michala Wroblevskeho... Michal Grombiřík - cimbál, Žaneta Vítová - akordeón a Jana Vondrů - spev Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Hlavný partner projektu.
17.10.2020 _19:00
Tendencie konštruktivizmu či geometrickej abstrakcie sa v tvorbe autorky stretávajú s nepriamou naratívnosťou elementárnych hier, ktoré sú rozvinuté v cykloch Kolotoče, Mechanizmy, Očistec a Elementy. Dováľová skladá kompozície ako premyslené konfigurácie tvarov do ktorých šifruje emotívny náboj, intímnu spoveď ale tiež náznaky príbehov. Strieda sa v nich napätie, stabilita, balans, rovnováha, presnosť a nepresnosť, stručnosť a plnosť vo vzájomných kombináciách. Jazykom geometrickej abstrakcie s prvkami konštruktivizmu, ale aj expresívnym maliarskym gestom vytvára svety, v ktorých dominujú ťažké stroje, časostroje, mechanizmy, konštrukcie ale aj elementy a častice voľne levitujúce v univerze, ktoré spoločne vytvárajú pomyselný obraz priemyselno– technizovanej krajiny. Štylizáciou a farebným koloritom autorka zbavuje architektúru, ťažký priemysel a stroje svojej bezútešnosti. Vytvára tak akési kompozície geometrických ihrísk, sladký sen harmonického spolužitia, ktorý v realite prerastá cez hranice svojej udržateľnosti. Jej tvorbu charakterizuje kľud, ticho a nehnuteľnosť v kontraste znekľudňujúcich tvarov, expresívnych vstupov či rozptýlených geometrických obrazcov. Pomocou čistých plôch a hry geometrických tvarov sa usiluje nájsť univerzálny poriadok vo vzťahu horizontál a vertikál. V najnovšej sérií akrylomalieb ,,forma ako obsah-obsah ako forma“ podáva autorka šifrovaný príbeh prežitých momentov v ohraničenom časovom období. Elementy sa v tomto cykle stretávajú s de-konštrukciou a štylizáciou na základné geometrické tvary, s ktorými ďalej pracuje ako s náhradou pôvodného predmetu.
CELÝ PROGRAM >
PROSÍM SI NEWSLETTER :
NÁJDETE NÁS!
HORNÁ RUŽOVÁ 1
BANSKÁ ŠTIAVNICA
HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU
Projekt kultúrneho centra Eleuzína podporil Fond na podporu umenia