KULTÚRNE CENTRUM v BANSKEJ ŠTIAVNICI
podporte násprogramgalériablogprenájomkontakt
AGORA 21 //letné filozofické sympózium/ aký človek žije v knihách?
po 16.8.2021 _18:00
V spolupráci s Katedrou filozofie, Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sme pripravili letné filozofické sympózium určené pre širokú verejnosť. AGORA 21, a.k.a. letné záhradné podvečery, mudrovanie pri víne, oprášenie antickej tradície.?.. Agora v preklade "miesto stretnutia" platilo v antickom Grécku za centrum umeleckého, spoločenského, duchovného a politického života. Štiavnická alternatíva sa uskutoční 16. – 18. august 2021 na tému "Aký človek žije v knihách?" Hostia: Nikol Bakšová Reginald A. Slavkovský Michal Lipták Milan Petkanič Marcel Šedo Anton Vydra Jaroslava Vydrová Michal Zvarík Marek Debnár Vladislav Gális 16. august 18:00 Otvorenie sympózia, grilovačka v záhrade 17. august Človek estetický, človek etický (diskusný blok) 15:00 – 16:00 Dostojevský optikou Kierkegaarda: Milan Petkanič, moderuje Nikol Bakšová 17:00 – 18:00 Múdrosť Pána Sovu: Reginald A. Slavkovský, moderuje Jaroslava Vydrová 18. august Knižní ľudia/neľudia (diskusný blok) 15:00 – 16:00 Človek vedecko-fantastický: Michal Zvarík, Michal Lipták, moderuje Marcel Šedo 17:00 – 18:00 Takmer ľudia vo fantasy svete: Vladislav Gális, moderuje Anton Vydra 19:00 - 20:00 Knižní ľudia/neľudia v digitálnej dobe: Marek Debnár Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Hlavný partner projektu. Partnerom podujatia je katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Vstup je voľný
podujatie
VIAC...
CELÝ PROGRAM >
PROSÍM SI NEWSLETTER :
NÁJDETE NÁS!
HORNÁ RUŽOVÁ 1
BANSKÁ ŠTIAVNICA
HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU
Projekt kultúrneho centra Eleuzína podporil Fond na podporu umenia