podporte násprogramgalériablogkontakt
so 20.6.2020 _18:30
Kultúru v KCE sme sa rozhodli rozmraziť záhradnou diskusiou na tému, ktorá je živá nie len vo svetle kultúrno-politického vývoja na Slovensku za ostatné týždne a mesiace. Vo verejnom diskurze dochádza k ostrým stretom medzi tábormi konzervatívcov a liberálov, pričom hodnotové témy sem-tam zatienia aj mediálne dominantnú pandémiu. S našimi hosťami, teológmi Miroslavom Kocúrom a Ondrejom Prostredníkom sa porozprávame o povahe a zmysle náboženstva v kontexte postmoderného a postsekulárneho vývoja. Akým vývojom kresťanstvo a cirkev prešli a s akou víziou vstupujú do 21.storočia? Má cirkev zotrvať v ortodoxii, obracať sa k tradícii, alebo má skôr reflektovať na aktuálny kultúrno-spoločenský vývoj? Je cirkev spoločenstvo konzervatívne zmýšľajúcich veriacich, alebo dokáže osloviť aj liberálov a liberálky, otvorených/é voči spiritualite, transcendencii, no jazyku ktorým sa im cirkev prihovára už nerozumejú? Príďte sa započúvať či zapojiť do besedy na túto večnú no stále aktuálnu tému. Vstup je voľný Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Hlavný partner projektu.
podujatie
VIAC
19.9.2020 _21:00
https://www.youtube.com/watch?v=iKVCC4crE-U /SK/ Ciao Lucifer je Inteligentné hudobné spracovanie atmosféry deväťdesiatych rokov. Kapela je z Utrechtu (NL) a nebojí sa experimentovať. Skrátka čistá hipsterina xD Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Hlavný partner projektu. Marnix Dorrestein: gitara, vokál Willem Wits - bicie, sample, vokál vstupné 2€ /EN/ Intelligent and smart art-pop duo from Utrecht, Netherlands will dive you to earlier 90's times, put a doze of humor on a top with a lot of experimental in sound. Marnix Dorrestein: guitar, vocals Willem Wits - drums, sample, vocals Project Eleuzína is supported using public funding by Slovak Arts Council ticket: 2€
10.10.2020 _17:00
Tendencie konštruktivizmu či geometrickej abstrakcie sa v tvorbe autorky stretávajú s nepriamou naratívnosťou elementárnych hier, ktoré sú rozvinuté v cykloch Kolotoče, Mechanizmy, Očistec a Elementy. Dováľová skladá kompozície ako premyslené konfigurácie tvarov do ktorých šifruje emotívny náboj, intímnu spoveď ale tiež náznaky príbehov. Strieda sa v nich napätie, stabilita, balans, rovnováha, presnosť a nepresnosť, stručnosť a plnosť vo vzájomných kombináciách. Jazykom geometrickej abstrakcie s prvkami konštruktivizmu, ale aj expresívnym maliarskym gestom vytvára svety, v ktorých dominujú ťažké stroje, časostroje, mechanizmy, konštrukcie ale aj elementy a častice voľne levitujúce v univerze, ktoré spoločne vytvárajú pomyselný obraz priemyselno– technizovanej krajiny. Štylizáciou a farebným koloritom autorka zbavuje architektúru, ťažký priemysel a stroje svojej bezútešnosti. Vytvára tak akési kompozície geometrických ihrísk, sladký sen harmonického spolužitia, ktorý v realite prerastá cez hranice svojej udržateľnosti. Jej tvorbu charakterizuje kľud, ticho a nehnuteľnosť v kontraste znekľudňujúcich tvarov, expresívnych vstupov či rozptýlených geometrických obrazcov. Pomocou čistých plôch a hry geometrických tvarov sa usiluje nájsť univerzálny poriadok vo vzťahu horizontál a vertikál. V najnovšej sérií akrylomalieb ,,forma ako obsah-obsah ako forma“ podáva autorka šifrovaný príbeh prežitých momentov v ohraničenom časovom období. Elementy sa v tomto cykle stretávajú s de-konštrukciou a štylizáciou na základné geometrické tvary, s ktorými ďalej pracuje ako s náhradou pôvodného predmetu.
CELÝ PROGRAM >
odoberať novinky a program :
Nájdete nás
Horná ružová 1,
Banská Štiavnica
Projekt kultúrneho centra Eleuzína podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.