podporte násprogramgalériablogkontakt
so 19.9.2020 _21:00
https://www.youtube.com/watch?v=iKVCC4crE-U /SK/ Ciao Lucifer je Inteligentné hudobné spracovanie atmosféry deväťdesiatych rokov. Kapela je z Utrechtu (NL) a nebojí sa experimentovať. Skrátka čistá hipsterina xD Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Hlavný partner projektu. Marnix Dorrestein: gitara, vokál Willem Wits - bicie, sample, vokál vstupné 2€ /EN/ Intelligent and smart art-pop duo from Utrecht, Netherlands will dive you to earlier 90's times, put a doze of humor on a top with a lot of experimental in sound. Marnix Dorrestein: guitar, vocals Willem Wits - drums, sample, vocals Project Eleuzína is supported using public funding by Slovak Arts Council ticket: 2€
podujatie
VIAC
10.10.2020 _17:00
Tendencie konštruktivizmu či geometrickej abstrakcie sa v tvorbe autorky stretávajú s nepriamou naratívnosťou elementárnych hier, ktoré sú rozvinuté v cykloch Kolotoče, Mechanizmy, Očistec a Elementy. Dováľová skladá kompozície ako premyslené konfigurácie tvarov do ktorých šifruje emotívny náboj, intímnu spoveď ale tiež náznaky príbehov. Strieda sa v nich napätie, stabilita, balans, rovnováha, presnosť a nepresnosť, stručnosť a plnosť vo vzájomných kombináciách. Jazykom geometrickej abstrakcie s prvkami konštruktivizmu, ale aj expresívnym maliarskym gestom vytvára svety, v ktorých dominujú ťažké stroje, časostroje, mechanizmy, konštrukcie ale aj elementy a častice voľne levitujúce v univerze, ktoré spoločne vytvárajú pomyselný obraz priemyselno– technizovanej krajiny. Štylizáciou a farebným koloritom autorka zbavuje architektúru, ťažký priemysel a stroje svojej bezútešnosti. Vytvára tak akési kompozície geometrických ihrísk, sladký sen harmonického spolužitia, ktorý v realite prerastá cez hranice svojej udržateľnosti. Jej tvorbu charakterizuje kľud, ticho a nehnuteľnosť v kontraste znekľudňujúcich tvarov, expresívnych vstupov či rozptýlených geometrických obrazcov. Pomocou čistých plôch a hry geometrických tvarov sa usiluje nájsť univerzálny poriadok vo vzťahu horizontál a vertikál. V najnovšej sérií akrylomalieb ,,forma ako obsah-obsah ako forma“ podáva autorka šifrovaný príbeh prežitých momentov v ohraničenom časovom období. Elementy sa v tomto cykle stretávajú s de-konštrukciou a štylizáciou na základné geometrické tvary, s ktorými ďalej pracuje ako s náhradou pôvodného predmetu.
CELÝ PROGRAM >
odoberať novinky a program :
Nájdete nás
Horná ružová 1,
Banská Štiavnica
Projekt kultúrneho centra Eleuzína podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.