KULTÚRNE CENTRUM v BANSKEJ ŠTIAVNICI
podporte násprogramletná univerzitagalériablogkaviareňprenájomkontakt
Diskusia: Thatcherová a thatcherizmus
so 22.6.2024 _17:00
Minulý rok vyšiel vo vydavateľstve Premedia preklad knihy E.J.Evansa o političke, ktorá či už súhlasíme s jej ideovým rozhraním alebo nie, zásadne ovplyvnila kultúru Británie. Thatcherizmus sa považuje za syntézu neoliberalizmu v ekonomických otázkach a autoritárskeho konzervativizmu v sociálnej politike. O Margaret Thatcherovej a ekonomických teóriách ľavice a pravice sa porozprávame so Šimonom Jeseňákom a Jánom Koščom. V KC Eleuzína. grafický dizajn : holo_s_ Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu Kultúrne centrum Eleuzína
podujatie
VIAC...
28.6.2024 _22:00
Letná univerzita Eleuzína - Banská Štiavnica /Erasmus+/
Erasmus+ Termín letnej univerzity : 29.6. - 10.7.2024 Miesto: Banská Štiavnica Školné : bez poplatku, zabezpečená strava a ubytovanie v penzióne Termín podávania online prihlášok : do 15.6.2024 Projekt je určený pre mladých od 15 do 30 rokov Prihlásiť sa môžete do online tu: https://www.eleuzina.sk/letna-univerzita Videodokument z predchádzajúceho ročníka: https://www.youtube.com/watch?v=pO7MixlhdA8&t=1s Témou letnej univerzity je „Dialóg v demokracii : Filozofia etického konania. Otázka dobra a dobrého života.“ Pokúsime sa o analýzu rôznych etických prístupov a správania jednotlivca v hraničných situáciách, porozumieť tomu prečo a ako sa rodí násilie, agresivita a nenávisť v jednotlivcoch a spoločnosti. Hĺbkovú analýzu budeme realizovať za účasti 9 expertov na etiku a aplikáciou metód neformálneho vzdelávania, čím chceme dosiahnuť syntézu získaných vedomostí a schopnosť aplikovať vedomosti pri riešení problémov. Cieľom projektu je rozvíjať kritické myslenie, spoluprácu v skupinách, schopnosť riešiť problémy, komunikovať, počúvať názorového oponenta, argumentovať, vyjadrovať svoje myšlienky zrozumiteľne, pokojne a zmysluplne, ďalej verejne vystupovať, byť schopný moderovať diskusiu, zapájať sa aktívne do občianskeho a demokratického života. Prednášky a diskusie sú verejné Lektori & témy: Zuzana Zelinová, PhD. : Výchova k dobru prostredníctvom nevedomosti v sókratovskej filozofii doc. Milan Petkanič : Dobro ako šťastie vs. dobro ako povinnosť Jakub Betinský, PhD. : Dobro je prídavné meno prof. Juraj Malíček : Obrazy dobra a zla vo filme : Ako film mení naše správanie doc. Tereza Matějčková : Moderní převraty: Proč nás zlo fascinuje a dobro nudí? doc. Marek Debnár : O dobre a zle v morálnom zmysle alebo čo nás o dobre a zle môže naučiť kvantitatívny výskum jazyka. doc. Adriana Jesenková : Prečo sa starať o dobro a ako? ... z pohľadu feministickej etiky starostlivosti. prof. Vladislav Suvák : Ako chápu ľudské dobro Sókratovi nasledovníci : koncept Areté" doc. Jaroslav Cepko : Koncepcia dobra u Platóna Ubytovanie : Penzión Nostalgia, Banská Štiavnica Grafický dizajn: holo_s_ (Instagram) Letná univerzita Eleuzína sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie
CELÝ PROGRAM >
PROSÍM SI NEWSLETTER :
NÁJDETE NÁS!
HORNÁ RUŽOVÁ 1
BANSKÁ ŠTIAVNICA
PARTNERI PROJEKTU