podporte násprogramgalériablogkontakt
pi 10.7.2020 _18:30
JOHN MINAHANE A IVAN ŠTRPKA SK --- ENG TROJICA AIR sa stala rezidenciou pre prekladateľov slovenskej literatúry do cudzích jazykov. Po prestávke máme v Banskej Štiavnici štvrtého prekladateľa, je ním írsky prekladateľ John Minahane, ktorý prekladá básne Ivana Štrpku. Prekladateľ zo slovenského jazyka John Minahane prekladá do angličtiny prevažne súčasnú poéziu. Medzi jeho preklady patria však aj Hviezdoslavove Krvavé sonety a okrem jeho prekladu je zaujímavá aj jeho interpretácia tejto slovenskej klasiky. Ivan Štrpka je legenda slovenskej poézie, autor mnohých básnických zbierok a textár Deža Ursinyho, člen básnickej skupiny Osamelí bežci. Jeho dielo vyšlo vo viacerých reedíciách a prekladoch, medzi jeho posledné knihy patria zbierky Fragment (rytierskeho) lesa a Kam plášť, tam vietor. Je tiež nositeľom viacerých literárnych cien, medzi inými napríklad Ceny Dominika Tatarku. www.litcentrum.sk www.eleuzina.sk www.banskastiavnica.sk o.z. literatúra Vstup je voľný. Autorkou grafickej koncepcie podujatí je Kristína Kubáňová, autormi loga Trojica Air Palo a Janka Bálik.
podujatie
VIAC
7.8.2020 _19:00
Tendencie konštruktivizmu či geometrickej abstrakcie sa v tvorbe autorky stretávajú s nepriamou naratívnosťou elementárnych hier, ktoré sú rozvinuté v cykloch Kolotoče, Mechanizmy, Očistec a Elementy. Dováľová skladá kompozície ako premyslené konfigurácie tvarov do ktorých šifruje emotívny náboj, intímnu spoveď ale tiež náznaky príbehov. Strieda sa v nich napätie, stabilita, balans, rovnováha, presnosť a nepresnosť, stručnosť a plnosť vo vzájomných kombináciách. Jazykom geometrickej abstrakcie s prvkami konštruktivizmu, ale aj expresívnym maliarskym gestom vytvára svety, v ktorých dominujú ťažké stroje, časostroje, mechanizmy, konštrukcie ale aj elementy a častice voľne levitujúce v univerze, ktoré spoločne vytvárajú pomyselný obraz priemyselno– technizovanej krajiny. Štylizáciou a farebným koloritom autorka zbavuje architektúru, ťažký priemysel a stroje svojej bezútešnosti. Vytvára tak akési kompozície geometrických ihrísk, sladký sen harmonického spolužitia, ktorý v realite prerastá cez hranice svojej udržateľnosti. Jej tvorbu charakterizuje kľud, ticho a nehnuteľnosť v kontraste znekľudňujúcich tvarov, expresívnych vstupov či rozptýlených geometrických obrazcov. Pomocou čistých plôch a hry geometrických tvarov sa usiluje nájsť univerzálny poriadok vo vzťahu horizontál a vertikál. V najnovšej sérií akrylomalieb ,,forma ako obsah-obsah ako forma“ podáva autorka šifrovaný príbeh prežitých momentov v ohraničenom časovom období. Elementy sa v tomto cykle stretávajú s de-konštrukciou a štylizáciou na základné geometrické tvary, s ktorými ďalej pracuje ako s náhradou pôvodného predmetu.
15.8.2020 _19:00
Rabbit Slow Písničkář, který svým melancholickým hlasem vypráví příběhy o hledání lidské identity a domova. V jeho tvorbě se objevují témata mezilidských vztahů a klade si otázky nad problémy současného světa. www.rabbitslow.bandcamp.com https://www.youtube.com/channel/UC1SExrIJmggRf9KGXffAyWA
19.9.2020 _21:00
https://www.youtube.com/watch?v=iKVCC4crE-U /SK/ Ciao Lucifer je Inteligentné hudobné spracovanie atmosféry deväťdesiatych rokov. Kapela je z Utrechtu (NL) a nebojí sa experimentovať. Skrátka čistá hipsterina xD Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Hlavný partner projektu. Marnix Dorrestein: gitara, vokál Willem Wits - bicie, sample, vokál vstupné 2€ /EN/ Intelligent and smart art-pop duo from Utrecht, Netherlands will dive you to earlier 90's times, put a doze of humor on a top with a lot of experimental in sound. Marnix Dorrestein: guitar, vocals Willem Wits - drums, sample, vocals Project Eleuzína is supported using public funding by Slovak Arts Council ticket: 2€
CELÝ PROGRAM >
odoberať novinky a program :
Nájdete nás
Horná ružová 1,
Banská Štiavnica
Projekt kultúrneho centra Eleuzína podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.